| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštìvní kniha | Kontakt |        

 


19.-21.9.2014 Zbraslav

Výsledky IPO 3

St. è. Jméno psovoda Jméno psa S P O Celkem Poøadí
20 Pecinová Dana NESTOR DE ALPHAVILLE BOHEMIA 88 83 93 264 1
1 Kaskounová Martina DRAGO DENBRIX 85 88 91 264 2
35 Jochcová Kristina KEYLLA ZE SLOVANSKÉHO DOMU 87 84 90 261 3
25 Tomková Ivana IRBI VIKAR 87 85 88 260 4
27 Polzer David NAPI APANTA REI 84 94 82 260 5
33 Èernochová Simona RIK GREY ARCHIBALD 85 95 76 256 6
11 Konecny Mark CRAZY RED VIXEN 79 79 92 250 7
23 Valíèek Rostislav QATAR VENUŠINA SOPKA 81 86 81 248 8
31 Svobodová Ivana GOLD ARITAR BASTET 85 78 83 246 9
22 Jonáš Karel AEROSMITH RANÈ CARISSA 87 84 73 244 10
15 Krupaøová Lada LAKY EQIDIUS 75 81 86 242 11
29 Ausficírová Jana ANAJA OD JANICE 70 88 82 240 12
34 Kalliontzis Christos DYK IR-SED 88 77 74 239 13
21 Radmila Pospíšilová CHELSEY VIKAR 66 93 85 244 14
5 Radkoviè František TARRA Z DASKONU 59 74 78 211 15
14 Studený Roman BERYL ZE SRNÈÍHO VRCHU 50 74 80 204 16
13 Bejdák Ladislav HAIDY Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 35 89 75 199 17
9 Volek Zdenìk ABBA ALL PROFFESORE 40 76 82 198 18
32 Venhauer Jaroslav CONGO JIRKA 31 81 84 196 19
8 Navrátilová Renata URRY MAJORÙV HÁJ 20 91 84 195 20
24 Tomek Jiøí ARES DACHES 47 71 75 193 21
16 Štefková Táòa Bc. REGA SUCHÉ LAZCE 19 80 87 186 22
17 Cvinger Tomáš YANKEE ZE STØÍBRNÉHO KAMENE 15 87 84 186 23
2 Drešerová Dita HASSKO ANREBRI 20 87 76 183 24
18 Krejèí Kateøina ABBA Z LANŠTORFA 20 88 75 183 25
7 Kleslová Zdeòka ASKO OBSIDIAN GUARD LAND 7 80 90 177 26
4 Machuèová Erika ORSO VIKAR 10 79 87 176 27
28 Douda Tomáš NERO SKOÈICKÁ SAMOTA 36 61 76 173 28
3 Zítková Andrea GRAF GERETT GOLDEST DANUBIUS 3 63 76 142 29
6 Šonský Roman ARTUR NOKAFI odst. odst. odst.    
10 Hanzelka Ladislav TORR OPAVIA HOF disk. 70 disk.    
12 Novotná Michaela Bc. GOTIKA ARITAR BASTET disk. 81 disk.    
19 Pufrová Milena CH. JARO JA-HE 37 odst. odst.    
26 Chmurová Lenka ROSSO VIKAR 17 odst. odst.    
30 Mouková Hana BONNY - LEE SAVONA DERO disk. disk. disk.    
36 Hejný František JAGGA JA - HE 74 odst. odst.    
  Renata Machová Angelovová TOBIÁŠ ANREBI   nenastoupila      

 

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates